dr inż. Andrzej Rychlik

Absolwent Wydziału Radiotechnicznego Politechniki w Odessie (1979). Stopień naukowy doktora (1987) w dziedzinie nauk technicznych (informatyka) uzyskał, pracując na Politechnice Łódzkiej (PŁ). Doświadczenie naukowe w dyscyplinie informatyka obejmuje sieci i systemy telekomunikacyjne, sieci bezprzewodowe, projektowanie wspomagane komputerowo, architekturę komputerów oraz programowanie obiektowe. Członek sześciu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych. Doświadczenie dydaktyczne: przedmioty podstawowe i specjalnościowe na kierunku informatyka i telekomunikacja oraz przedmioty specjalnościowe na kierunku zarządzanie. Doświadczenie organizacyjne: kierownik studiów podyplomowych dla nauczycieli z informatyki w PŁ (1995-2010), poseł na Sejm RP I kadencji, przewodniczący grupy przyjaźni Polska-Węgry, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Nauki i Postępu Technicznego (1991-1993), Zastępca Prezesa Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza (1995-obecnie), członek zespołu ds. Telekomunikacji przy Ministrze Cyfryzacji (2015 – obecnie), Przedstawiciel Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Staże zagraniczne: visiting assistant professor The University of Strathclyde, Scotland (1989), Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan (2016), Odessa National Polytechnic University, Ukraine (1987), Odessa National Maritime University, Ukraine (2017). Członek Komitetu ds. rozwoju 5G dla Polski przy Prezesie UKE.
dr inż. Tymoteusz Biłyk

Tymoteusz Biłyk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz uzyskał tytuł dra inż. nauk technicznych. Ze Spółką związany jest od początku jej istnienia, jest jej współzałożycielem. Jako członek zarządu KORBANK S.A. wymyślił oraz zbudował pierwszą w Polsce Osiedlową Sieć Komputerową LAN oraz pierwszą w kraju światłowodową sieć komputerową w technologii FTTH. Jest również autorem wielu opracowań oraz prezentacji z zakresu sieci komputerowych, nowych technologii cyfrowych, w szczególności dotyczących IPTV oraz inteligentnego budynku.
Dariusz Fudala

Na co dzień, zawodowo dbam o bezpieczeństwo i chronię tajemnicy. Nie, nie jestem ochroniarzem ani cerberem. Specjalizuję się w 3 dziedzinach: ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i prawie telekomunikacyjnym. Tyle teorii. W praktyce oznacza to, że swoją wiedzę, doświadczenie i narzędzia wykorzystuję do tego, żeby w kompleksowy sposób zabezpieczać interesy firm, ich pracowników i klientów. Polecam się do przeprowadzenia audytu, wdrożenia niezbędnej dokumentacji i organizacji szkoleń dla pracowników w każdej z powyższych 3 dziedzin.
Paweł Siciński

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, PWT i Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji i Zarządzania. Doświadczony menadżer komunikacji. Od ponad 30 lat będący w stałej komunikacji z rynkiem nowych technologii. Dziennikarz, rozmawiacz, przekonywacz, budowacz relacji, fotoreporter, operator, montażysta. Z doświadczeniem zarówno po stronie komercyjnej jak i w „publiku”. Obecnie zaangażowany całym sercem w projekt głoszący Prawdę – telewizję katolicką EWTN Polska.
Andrzej Andruszków

Absolwent Politechniki Wrocławskiej o kierunku Optoelektronika. Związany z rynkiem telekomunikacyjnym od początku pracy zawodowej. W KORBANKU odpowiedzialny za rozwój ilościowy jak i jakościowy usług IPTV AVIOS. Wcześniej wiele lat współpracował z największymi operatorami TVK na terenie RP, gdzie był odpowiedzialny za rozwój Działów Sprzedaży, w tym D2D. Aktywny szkoleniowiec, coach w dziedzinie prowadzenia rozmów handlowych, skutecznie wprowadzał sposoby sprzedaży tzw. programów typu PREMIUM. Współorganizator wdrożenia pierwszej telewizji cyfrowej WIZJA TV. Świeżo upieczony miłośnik kotów!
Marcin M. Drews

Menedżer produktu i specjalista ds. komunikacji w AVIOS. Dziennikarz, pisarz, scenarzysta, nauczyciel akademicki, specjalista ds. PR i nowych mediów. Od 1990 roku nieprzerwanie w branży dziennikarskiej, siedmiokrotnie redaktor naczelny, w tym trzykrotnie w mediach ogólnopolskich i dwukrotnie w TV. Autor publikacji książkowych, scenariuszy do gier, reportaży telewizyjnych i prasowych, opowiadań fantastycznych nagradzanych w ogólnopolskich konkursach literackich oraz referatów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. W branży komputerowej rozrywki od 1993 roku. Brał udział w tworzeniu “Tajemnicy statuetki” – pierwszej polskiej gry przygodowej na PC. Autor produkcji “Magritte” określonej przez prasę bodaj najbardziej znaną polską grą niezależną – promującego Wrocław tytułu, który jako pierwszy w historii trafił na łamy podręcznika języka polskiego Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Przez dekadę współpracownik magazynu Pixel i juror konkursu Pixel Awards Europe, od 2024 r. juror międzynarodowego konkursu Digital Dragons Indie Showcase. Pasjonat sushi (popełnił nawet książkę na ten temat) i zapalony urban explorer. Autor materiałów turystycznych w czasopismach lifestyle’owych. Twórca niekomercyjnego vloga “Łowcy Przygód TV” promującego turystykę kulturową i alternatywną oraz podcastu historyczno-turystycznego „Księgi tajemnic” na łamach Audioteki.
Marta Żołędziewska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo, od 2010 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2009-2022 związana z Grupą Kapitałową DSA Financial Group, gdzie była odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną spółki dominującej DSA Financial Group S.A. i kilkunastu spółek wchodzących w skład grupy. W GK DSA Financial Group pełniła liczne funkcje w organach spółek, w tym w szczególności:

  •  w latach 2014-2022 Członek Zarządu spółki dominującej DSA Financial Group S.A.,
  • w latach 2018-2022 Wiceprezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „MIEDŹ” LEGNICA S.A., gdzie również pełniła funkcję Dyrektora ds. prawnych, Pełnomocnika Klubu ds. procedury licencyjnej i wyspecjalizowała się w prawie sportowym,
  • w latach 2021-2023 Członek Zarządu, a następnie Likwidator Perfect Office Sp. z o.o.,
  • na przestrzeni lat 2010-2022 Członek Rad Nadzorczych spółek: DSA Investment S.A. (działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy i subfunduszy), Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A. (klub piłkarski uczestniczący na pierwszym lub drugim poziomie rozgrywek), Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. (czołowy klub szachowy w Polsce), Centre of Trade Estate S.A. (realizacja projektów budowlanych), CTE Projekt 2 Sp. z o.o. (realizacja projektów budowlanych), CTE Suwalska Sp. z o.o. (realizacja projektów budowlanych), Redeem Sp. z o.o. (usługi windykacyjne, kupno i sprzedaż wierzytelności), Protecta Finance Sp. z o.o. (działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych), Perfect Office Sp. z o.o. (wcześniej działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, następnie administracyjna obsługa biura i działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej).

Legitymuje się ugruntowanym doświadczeniem jako prawnik wewnętrzny spółek oraz jako menadżer zarządzający podmiotem, w szczególności w obszarze działalności administracyjno-organizacyjnej i prawnej. Ukończyła kurs organizowany przez Generalnego Inspektor Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym, prawie cywilnym i procedurze cywilnej, prawie pracy, jak również w obszarze Compliance.